Vatikanens ceremonier

Vatikanens ceremonier

Allt som allt har Vatikanstaten en befolkning på ca 800 personer. Dock är det endast ca 450 personer som har medborgarskap. De allra flesta som har Vatikanen som sin hemort arbetar som präster eller är nunnor, medan resten mestadels hör till kategorin anställda inom museer eller inom Schweizergardet (polisen i Vatikanen) med mera.

Statsskick

Den självständiga mikrostaten Vatikanen har absolut monarki som statsskick. Påven är högste ledare och har därmed den fullkomliga makten. Dock är det viktigt att poängtera att verksamheten främst sköts genom den Påvliga kommissionen. Påven har emellertid makt att ingripa och ändra i allt lagstiftande och i alla domar om han skulle vilja. Vatikanen är också en valmonarki där en påve utses när den befintliga valt att avgå eller har avlidit.

Så utses en ny påve

En konklav sammansluts för att utse en ny påve när tiden är inne. Konklaven består av max 120 kardinaler, och den hålls i det storslagna Sixtinska kapellet. Ordet konklav används på grund av det latinska begreppet ”cum clave” som i stort betyder att gruppen är inlåst vid valdeltagandet. De som alltså är röstberättigade till påveutnämnelsen låses in i kapellet för att rösta var och en för sig. Vissa regler för att rösta förekommer.

  • Kardinalerna måste vara under 80 år, en ålder över 80 innebär endast att man får delta i röstningens inledande skede.
  • För att få delta i konklaven måste man enligt lag vara en katolsk och ogift vuxen man. Trots denna lag är de flesta i konklaven kardinaler.
  • Innan omröstningen måste varje deltagare svära en ed. Omröstningen är mycket hemlighetsfull och det är viktigt att denna tradition fortsätter.
  • Den framröstade påven måste ha minst två tredjedelar av allas röster, till sist är två kandidater kvar och röstningen handlar då endast om dessa två.

Den svarta och vita röken – ceremonin som visar resultatet

När röstningen är genomförd görs en viss ceremoni för att visa resultatet. Den innebär att svart eller vit rök  blåses ut ur en kamin i Sixtinska kapellet. Rökens färg signalerar hur det har gått.

  • Svart rök = resultatlös omröstning, det vill säga den valda kandidaten kanske inte har accepterat erbjudandet eller konklaven har inte varit ense.
  • Vit rök = En ny påve har utsetts och valet är klart!

Den nye påven som hittills måste vara man, leds efter valet till Tårarnas sal där han ikläds påvens skrud samt tar emot vördnad av var och en av sina kardinaler. Sedan tillkännages den nye påven för allmänheten och ger sin välsignelse till världen.

Vatikanens stora upplevelser

Som du säkert förstår är Vatikanen en ceremoniernas stat som kantas av högtidliga förrättningar under hela året. Många av dessa upplevelser kan du själv närvara vid om du har biljetter eller har köat lång tids nog.

De största ceremonierna och mässorna äger rum runt jul och påsk av förklarliga skäl. Men det förekommer även heliga ceremonier i samband med att nya kardinaler eller så kallade hederspräster utses, vilket görs av påven själv i Peterskyrkan. Dessa ceremonier följer urgamla traditioner och varje kardinal får en biretta, en röd mössa, samt andra röda plagg som kännetecknar en kardinal. I samband med detta svär kardinalen en ed. Den röda färgen symboliserar kardinalens vilja att offra hela sitt liv för påvens och kyrkans skull.

Är du nyfiken på att få en inblick till Vatikanstaten? Du kan närvara vid guidade turer, köpa biljetter till mässor eller bara hoppas få en skymt av påven under högtidliga sammanhang.

Slipp kön – boka en biljett i förväg!