Vatikanstatens historia

Vatikanstatens historia

Namnet vatikanen kommer ursprungligen från den sankmark som låg på den östra sidan om Tibern, floden som flyter genom Rom. Man benämnde även den kulle som låg väster om Tibern Vatikankullen. Det är där dagens Vatikanstat ligger. Det räknas som det minsta landet i världen och är det som återstår av den forna Kyrkostaten som fanns mellan 1300-talet och 1800-talet.

 

Påvarnas makt la grunden för Vatikanen

Från 1300-talet och ända fram till 1800-talet hade biskoparna en stor maktposition i Europa. Redan innan dess, nämligen på 1100-talet började det latinska ordet ”papa” användas för Roms biskop istället och det är just därifrån som titeln ”påve” har kommit. Ordet papa betyder kort och gott far och eftersom påven är kyrkans ledare passar den titeln in bra.

 

Påvarna avlöste varandra och behöll också den makt över kyrkan de tagit i alla århundraden. Under lång tid var Italien inte ett enda land utan splittrat i flera stater. Under den andra halvan av 1800-talet beslutade kung Emmanuel II att råda bot på detta och ena landet. De flesta var naturligtvis glada över att detta inträffade, men en person som inte såg lika lätt på det hela var påve Pius IX som var verksam vid tidpunkten. Det han motsade sig var att kyrkostaten skulle bli en del av Italien eftersom han var rädd att förlora makten. Tyvärr blev det en maktkamp där Vatikanen inte erkändes som suverän stat förrän 1929. Än idag betraktas Vatikanstaten som den enda absoluta monarkin i Europa.

 

Neutral mark under Andra Världskriget

Man kan undra hur det gick för Vatikanstaten under Andra Världskriget när så mycket annat av Italien bombades. Faktum är att den dåvarande påven benämnde staten som neutral för att undvika att bomber skulle förstöra byggnaderna och de heliga verken, samt att Rom skulle skonas från förstörelse. Tyvärr lyckades man inte övertyga motparterna om detta och även Vatikanen fick sin släng av sleven.

 

Ekonomin har svajat flera gånger

En stat måste klara sin ekonomi bäst de kan och flera gånger har Vatikanstatens ekonomi varit i sämre skick. En av de främsta anledningarna till detta är att de vackra och historiska byggnader som ligger där måste ha sin del av underhållet. Detta är som ni säkert förstår, inte billigt. Utöver det måste även den personal som finns på plats betalas.

 

Under den tid som Vatikanen har varit suverän stat har man fått tänka till flera gånger om hur intäkterna ska komma in. Det ska nämnas att landet får många donationer och har därmed upprättat sin egen bank där pengarna strömmar in. De har också bred försäljning av egna mynt, frimärken och souvenirer som besökare kommer för att köpa när de kikar runt.

 

Historiska hemligheter

Det finns många obesvarade frågor kring Vatikanstaten och dess innehåll, så att säga. Många tiger som muren och hemliga dokument är inlåsta bakom valv som är helt ogenomträngliga. Inte ens påven själv har komplett tillgång till hemligheterna, vilka sägs vara bland annat den verkliga berättelsen kring Jesus Kristus och bevis för att det faktiskt existerar utomjordisk verksamhet. Om detta är sant kan man diskutera.

 

De historiska dokumenten sägs vara gömda på hemliga platser, bland annat i valv under en parkeringsplats där det kända biblioteket ligger – adressen är Porta di Santa Anna. En del dokument ska vara daterade från 700-talet. Valven och hyllorna där dokumenten befinner sig vaktas dag och natt av schweizergardet som är den egna militärstyrkan i Vatikanstaten, så att försöka tränga sig in här är stört omöjligt. Du kommer endast komma till läsesalen, men att komma vidare går inte. Försök själv att be om ett besök om du törs…

 

Alla dessa dokument har skapat åtskilliga konspirationsteorier bland människor ute i världen. Det går dock inte att sticka under stol med att Vatikanen själv har använt sig av dessa hemligheter för att sprida rykten och få uppmärksamhet för mer besök och nyfikna blickar. 2010 gav man till och med ut en bok med ett axplock exempel på vad som göms i valven och vad som egentligen har hänt i historien.

 

Förändringar äger rum – Historien ger vika för framtida beslut

Hitintills har den som valts som påve suttit på livstid och haft den ultimata makten i Vatikanen. Men snart kommer detta bli ett minne blott eftersom påve Franciskus har beslutat att påvens ämbete från år 2024 ska vara tidsbegränsat. Detta för att skapa en öppnare katolsk kyrka och införa mer demokrati i den lilla staten. Detta innebär:

 

  • Vart tredje år kommer ett påveval att utlysas.
  • Kardinaler under 87 år är valbara och driver sin egen valrörelse.
  • De röstberättigade är konfirmerade, katolska personer.

Med valet kommer en påvlig kommission att utses, som kontrollerar att allt går rätt till. Denna nya process och minst sagt enorma förändring inom den katolska kyrkan har väckt stora debatter samtidigt som många också är positivt inställda till mer demokrati inom den annars så strikta staten. En stor anledning till att man vill genomföra detta är att behålla fler medlemmar inom den katolska kyrkan och därmed få fler intäkter och fler trofasta anhängare.

Slipp kön – boka en biljett i förväg!